Algemene voorwaarden

VRIENDEN

 • De overeenkomst tussen Stichting (Vrienden van) het Holland Festival en de Vriend is
  1 jaar geldig en gaat in per kalenderjaar;
 • Na het eerste jaar kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigd worden indien opgezegd voor 1 november;
 • De jaarlijkse automatische incasso’s voor Vrienden vinden in januari plaats;
 • In geval van maandelijkse betalingen: uw bijdrage beslaat 1 jaar. Indien u later in het betreffende jaar besluit Vriend te worden zullen bij de eerste incassering de openstaande termijnen van de voorgaande maanden worden geïncasseerd;
 • Het is niet mogelijk om een overeenkomst op meerdere namen te zetten;
 • Naamsvermelding (indien gewenst): Begunstigers met eerste voorletter en achternaam. Jonge Begunstigers met voor- en achternaam. Bij Beschermers en Hartsvrienden mogen twee personen worden vermeld, met voorletter of voornaam en achternaam;
 • De Vriend zal het Holland Festival schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens;
 • Het Holland Festival kan voorstellingen uitsluiten van de kortings-, dan wel vrijkaarten. Dit geldt bijvoorbeeld voor producties van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet, Het Concertgebouworkest en Toneelgroep Amsterdam. Die uitzonderingen worden per festival op het bestelformulier gecommuniceerd. In 2019 zijn dit aus LICHT van De Nationale Opera, Koninklijk Conservatorium Den Haag en Holland Festival, De Kersentuin van Internationaal Theater Amsterdam, Pelléas et Mélisande van De Nationale Opera en Van Manen, Forsythe, Arqués van Het Nationale Ballet.

DONATEURS

 • Alle gegevens worden door het Holland Festival opgenomen in een gegevensbestand en vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 • Het Holland Festival zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie, bijvoorbeeld om te bedanken voor de gegeven bijdrage. Omdat u Stichting Holland Festival financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
 • Wenst u niet benaderd te worden door het Holland Festival, stuurt u dan een e-mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar Marian van Wijngaarden via [email protected].
 • Het Holland Festival is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.