Algemene voorwaarden

VRIENDEN

 • De overeenkomst tussen Stichting (Vrienden van) het Holland Festival en de Vriend is
  1 jaar geldig en gaat in per kalenderjaar;
 • Na het eerste jaar kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigd worden indien opgezegd voor 1 november;
 • De jaarlijkse automatische incasso’s voor Vrienden vinden in januari plaats;
 • In geval van maandelijkse betalingen: je bijdrage beslaat 1 jaar. Indien je later in het betreffende jaar besluit Vriend te worden zullen bij de eerste incassering de openstaande termijnen van de voorgaande maanden worden geïncasseerd;
 • Het is niet mogelijk om een overeenkomst op meerdere namen te zetten;
 • Naamsvermelding (indien gewenst): zoals de Vriend noteert op het aanmeldformulier. Bij Beschermers en Hartsvrienden mogen twee personen worden vermeld;
 • De Vriend zal het Holland Festival schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens;
 • Het Holland Festival kan voorstellingen uitsluiten van de kortings-, dan wel vrijkaarten. Dit geldt bijvoorbeeld voor producties van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet, Het Concertgebouworkest en ITA. Die uitzonderingen worden per festival gecommuniceerd. 

DONATEURS

 • Alle gegevens worden door het Holland Festival opgenomen in een gegevensbestand en vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 • Het Holland Festival zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie, bijvoorbeeld om te bedanken voor de gegeven bijdrage. Omdat u Stichting Holland Festival financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
 • Wenst u niet benaderd te worden door het Holland Festival, stuurt u dan een e-mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar Marian van Wijngaarden via [email protected].
 • Het Holland Festival is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.