veelgestelde vragen m.b.t. corona

Voor welke voorstellingen moet ik me laten testen?

beleid vanaf 26 juni
Vanaf zaterdag 26 juni is het niet meer verplicht te testen bij theaterbezoek als de
1,5 meter afstand in het betreffende theater gehandhaafd blijft. 

theaterbezoek op 26 en 27 juni
Op zaterdag 26 juni hoeven de bezoekers van Transverse Orientation in Carré en Pierrot Lunaire in ITA zich niet te laten testen. Bij deze voorstellingen blijft de 1,5 meter-regel gelden. 

ITA heeft besloten de 1,5 meter-regel bij haar eigen productie Age of Rage  te laten vervallen en de capaciteit van de zaal te vergroten. Als gevolg hiervan moeten de bezoekers van deze voorstelling wel een negatieve testuitslag via ‘Testen voor toegang’ kunnen tonen. 

De Nationale Opera & Ballet brengt voorstellingen in het kader van het Holland Festival, en heeft besloten de 1,5 meter-regel aan te houden. Daarom hoeft het publiek bij Die ersten Menschen, Beethoven en Four Seasons niet getest te worden. 

Ook Eye Filmmuseum heeft besloten de 1,5 meer-regel aan te houden, dus hoeven bezoekers zich niet te laten testen. 

Hermitage (Sensing Streams) en MelkwegExpo (The Art of Escapism) zijn zogeheten 'doorstroomlocaties' waarvoor geen testverplichting geldt. 

 

Hoe werkt 'Testen voor toegang'?  

1. Maak een testafspraak
Plan een afspraak voor een gratis coronatest bij een van de aangesloten testlocaties via www.testenvoortoegang.nl. Zorg ervoor dat je maximaal 40 uur voor je bezoek bent getest. In Amsterdam zijn er 3 testlocaties in de binnenstad en in de RAI. Wilt u zich laten testen in de RAI, vul dan bij 'locatie' RAI in.

2. Laat je testen
Zorg dat je op tijd bij de testlocatie bent. Neem je legitimatiebewijs en bevestiging van de testafspraak mee. Ook als je al gevaccineerd bent, heb je een negatief testbewijs nodig voor het festivalbezoek! 

3. Testuitslag 
Je ontvangt na het testen binnen een uur de uitslag van de testaanbieder. Alleen met een negatieve testuitslag via Testen voor Toegang kun je een testbewijs maken. De testuitslag is 40 uur geldig.

4. Maak een testbewijs
a. Digitaal testbewijs 
Download de CoronaCheck-app op je telefoon. Je vindt de app in de App Store of de Google Play Store. Bij de uitslag via de testaanbieder staat een ophaalcode. Gebruik deze ophaalcode in de CoronaCheck-app. De app maakt hier een QR-code van. Dit is jouw digitale testbewijs. 
b. Papieren testbewijs
Geen smartphone? Ga naar www.coronacheck.nl en klik op de knop “Maak papieren testbewijs”. Bij de uitslag via de testaanbieder staat een ophaalcode. Gebruik deze ophaalcode. De website zet de testuitslag om in een QR-code. Je kunt nu jouw testbewijs met QR-code printen.

5. Bezoek 
Je neemt je testbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR- code. Vergeet ook je legitimatiebewijs niet. Je gegevens worden vergeleken met de gegevens in het testbewijs. Tot slot laat je ook je ticket/toegangskaartje zien.

Je kunt binnen de 40 uur die de test geldig is meerdere voorstellingen bezoeken. Zonder testbewijs kunnen we je helaas geen toegang geven tot de voorstelling.  

NB: We krijgen signalen dat de CoronaCheck-app niet altijd even goed functioneert en dat het niet iedereen lukt bovengenoemde stappen uit te voeren. Tot nader order mag je een van de volgende bewijzen van je negatieve testuitslag meenemen naar de voorstelling:

1. digitale QR-code in de CoronaCheck-app (zie 4a),
2. geprinte QR-code via coronacheck.nl (zie 4b),
3. e-mail met negatieve testuitslag (zie 3), geprint of op telefoon

Ik ben al tegen corona gevaccineerd, moet ik me dan ook laten testen via 'Testen voor toegang'?
Er is op dit moment nog geen algemeen ingevoerd bewijs dat gebruikt kan worden voor het verkrijgen van toegang. Toegang bij het Holland Festival kan daardoor alleen worden gegeven als je een negatieve testuitslag van 'Testen voor toegang' kunt tonen. 

Ik heb al corona gehad, moet ik me dan ook laten testen?
Ook als je al corona hebt gehad, moet je toch worden getest.

Moet ik extra vroeg bij de voorstellingslocatie zijn? 
Vanwege de coronamaatregelen moet je er rekening mee houden dat we je vragen eerder op de locatie aanwezig te zijn dan gebruikelijk. Alle bezoekers worden in de servicemail geinformeerd over de tijden, die enkele dagen voor aanvang van een voorstelling wordt verzonden.  

Welke coronaregels gelden er in de zalen?
Bij een voorstellingsbezoek gelden alle reguliere coronamaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in alle binnenruimtes. Zodra je op je stoel zit, mag het mondkapje af. Door de coronamaatregelen zijn de geldende huisregels in alle theaters en op alle locaties aangepast. Bezoekers dienen bij binnenkomst op de hoogte te zijn van de daar geldende huisregels. Deze worden gepubliceerd op de website van de locatie en op borden bij de entree.  

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?
De placering van het publiek wordt in de theaters en op de locaties gedaan door het aanwezige personeel. Je kunt met maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden of gezin bij de meeste voorstellingen naast elkaar zitten. Bij de voorstellingen Fremdkörper, La codista, Short Circuit en bij zaalplaatsen van Luistermutant 2021 krijg je een enkele toegewezen.

Ik zit in een rolstoel en krijg begeleiding. Kan mijn begeleider wel bij mij plaatsnemen?
Afhankelijk van het theater of locatie wordt er voor de begeleider gekeken naar een passende plaats naast of in de buurt van de rolstoelplaats.

Ik kan vanwege een aandoening geen mondkapje dragen. Mag ik wel een voorstelling van het Holland Festival bezoeken?
Als je om medische redenen geen mondkapje draagt en over een document beschikt dat dit aantoont, ben je uitgezonderd van de huidige RIVM richtlijnen. 

Welke hygiënemaatregelen beveelt het Holland Festival aan?

  • Was/desinfecteer regelmatig je handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren doekjes.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze doekjes daarna weg. Was daarna de handen.
  • Schud geen handen en vermijd lichamelijk contact.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Kan de toegang tot het theater mij worden geweigerd?
Het Holland Festival verleent geen toegang als je niet in het bezit bent van: 

  • een geldig plaatsbewijs, 
  • een negatieve testuitslag van 'Testen voor toegang',
  • een geldig legitimatiebewijs.

Is de garderobe geopend?
De garderobes van de theaters zijn gesloten. Jassen en tassen kun je meenemen in de zaal. We vragen je vriendelijk géén grote tassen mee te nemen.

Zijn de wc’s veilig te bezoeken?
De wc's in de theaters worden regelmatig gereinigd, Er is een beperkt aantal wc's beschikbaar in verband met de 1,5 meter maatregel.

Hoeveel mensen worden er toegelaten in de zaal?
De locaties zijn ingericht op de 1,5 meterregel, zoals opgesteld door de Rijksoverheid. 

Is er een pauze?
De voorstellingen hebben geen pauzes, met uitzondering van Luistermutant 2021 in het Muziekgebouw, Short Circuit in De School en Age of Rage in ITA. 

Kan ik kaarten teruggeven als ik verhinderd ben door corona?
Ja, dat kan voorafgaand aan de voorstelling. Neem zo snel mogelijk contact op met [email protected] 

Wat gebeurt er met mijn kaarten als de voorstelling niet doorgaat?
Indien het Holland Festival voorstellingen moet annuleren wegens veranderde omstandigheden of maatregelen als gevolg van de coronapandemie, heeft iedere bezoeker de keuze om gekochte festivalkaarten om te ruilen voor kaarten van een andere voorstelling, het volledige bedrag van de aankoop terugbetaald te krijgen of het bedrag te doneren. 

Hanteert het Holland Festival algemene voorwaarden?
Te allen tijde zullen tijdens het Holland Festival 2021 de Algemene Voorwaarden van het Holland Festival van toepassing zijn, evenals de dan geldende RIVM-maatregelen en andere mogelijke overheidsmaatregelen en richtlijnen. Bij aanschaf van een toegangsbewijs verklaart elke bezoeker op de hoogte van en akkoord te zijn met deze voorwaarden, evenals met mogelijk aanvullende voorwaarden die het festival door de overheid of door locaties worden opgelegd, zoals onder meer het verplicht kunnen tonen van een negatieve coronatestuitslag van Testenvoortoegang.nl. 

Meer veelgestelde vragen: