Meet the Associate Artist: Christiane Jatahy

Christiane Jatahy, De Balie

Het werk van associate artist Christiane Jatahy staat centraal in een gesprek over de kunst en verhalen die haar artistieke praktijk gevormd hebben.