Over HF

Informatie over Holland Festival.

Missie

Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. 

Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 70 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen. 

Visie

De wereld is in verandering, nu in een hoger tempo dan ooit. Ook het publieke debat is feller. Onderwerpen als identiteit, gender, institutioneel racisme of klimaat gaan iedereen aan. Daarom vindt het festival het van groot belang dat we (beter) leren kijken door de ogen van de ander. Een grote rol is daarbij weggelegd voor kunstenaars. Kunst biedt de toeschouwer een moment van bezinning en rust - een steeds schaarser goed in deze tijden. In dat moment kan een toeschouwer worden verrast, ontroerd of uitgenodigd tot nadenken over zichzelf, de maatschappij of de ander. Dit is waardevol omdat het, zelfs wanneer een werk niet expliciet geëngageerd is, de toeschouwer in staat stelt om andere perspectieven te zien, te voelen of te ervaren. 

Het Holland Festival is ‘artist driven’: de kunstenaars, en daarmee de thema’s, het vakmanschap en de artistieke keuzes in hun werk, staan centraal in de programmering. Sinds 2019 is dit nog nadrukkelijker het geval, met de keuze voor jaarlijks wisselende associate artists. Door steeds een of twee kunstenaars aan een festivaleditie te verbinden, hun werk te tonen en met hen in gesprek te gaan over mogelijke hoofd- en contextprogrammering, ontstaan er nieuwe mogelijkheden tot verdieping en een duurzame verbinding tussen kunstenaar en stad. Associate artists reflecteren op de snel wisselende maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen, niet alleen in hun eigen werk maar ook door hun interesse in andere makers en de voor hen relevante en urgente thema’s, waarmee het festival nog dichter aansluit bij de tijdgeest. Door deze samenwerkingsvorm en de diversiteit aan getoonde makers wordt de meerstemmigheid van de samenleving weerspiegeld in het festivalprogramma.

RAAD VAN TOEZICHT
Carolien Gehrels, voorzitter
Gert-Jan van den Bergh
Jet de Ranitz
Tom de Swaan
Astrid Helstone
Clarice Gargard

DIRECTIE
Emily Ansenk, directeur

PROGRAMMERING
Annemieke Keurentjes, programmamanager theater & dans
Jochem Valkenburg, programmamanager muziek & muziektheater
Ravian van den Hil, programmamaker

COMMUNICATIE & MARKETING
Norbert Bode, hoofd
Tessa Bosma
Evelien Lindeboom
Tim Pasma
Gertjan Pruim
An De Ridder
Runa Stam
Erna Theys
Zuwena Venhuis
Marian van Wijngaarden
Anna Boonstra, stagiaire
Evy Hommel, stagiaire
Marijn Rikkerink, stagiaire
Henny Knap-Go, vrijwilliger archief
Titus Laeven, vrijwilliger archief
Marja Molewijk, vrijwilliger archief
Sigi Giesler, vrijwilliger archief
Monica van Steen, vrijwilliger archief

 

DEVELOPMENT
Mathilde Smit, hoofd
Berbe Maltha
Liza Meulenbroek
Manon Schreurs, HF Young
Harsono Sokromo
Dana van Iterson, stagiaire


PRODUCTIE
Han van Poucke, hoofd
Ad van der Koog
Hidde Bisschop
David Frerichs
Djoere de Jong
Floortje Halters
Rosa Hendriks
Angela van Kalsbeek
Linda Mathijssen
Levar Matroos
Peter Poel
Minke Voorn
Monique ten Berge
Jacqueline Nugteren 
Anke Croonen
Amanda Kool
Femke Wennink, stagiaire
Ritse Waaijenberg, stagiaire
Sam Schwab, stagiair

TECHNISCHE PRODUCTIE
Peter Romkema, coördinator
Tiedo Wilschut
Wannes van der Veer

FINANCIËN
Pieter Haex, hoofd
Joke van der Helm
Ellen Bijsterbosch

BUREAUMANAGEMENT
Rianne Meehan, directiesecretaresse 
Marian van Wijngaarden

Carolien Gehrels, voorzitter

Carolien Gehrels (1967) werkt bij consultancyorganisatie Arcadis als European Cities Director en City Executive Amsterdam/Rotterdam. Van 2006 tot 2014 was zij Wethouder van Amsterdam namens de PvdA verantwoordelijk voor kunst en cultuur. Van 2000 tot 2006 was zij als Managing Director bij Berenschot verantwoordelijk de I amsterdam-strategie en –campagne. Naast haar werk is Carolien Gehrels voorzitter van stichting Meer Muziek in de klas en Platform Ambassadeurs muziekonderwijs, lid van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Blauwe Fonds. Zij bekleedt bestuursfuncties bij de Johan Cruijf Foundation, Vrienden van de Amsterdamse Politie en het Zadelhoff Cultuurfonds. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van het Okura Hotel.

Vanuit haar werk bij consultancyorganisatie Arcadis vervult zij verschillende nevenfuncties zoals: Voorzitter Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, Lid raad van toezicht Technische Universiteit Delft, Boegbeeld van het ontwerp- en ontwikkelplatform van de Bouwagenda, Lid van International Strategic Board Nederland, Lid van het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Lid dagelijks bestuur Wereldwaternet, gevestigd te Amsterdam, Lid van het Innovatieberaad van het ministerie van Infrastructuur en Water, Lid adviescommissie Toerisme en Leefomgeving, onderdeel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Permanent vertegenwoordiger raad van toezicht Human Cities Coalition, Lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing te Amsterdam, Lid Dutch Creative Council, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Lid raad van advies ASN Bank, gevestigd te Den Haag.

 

Gert-Jan van den Bergh

Gert-Jan van den Bergh is oprichter van Bergh Stoop & Sanders Advocaten te Amsterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Jan Pietersz. Huis. Voorheen was hij werkzaam bij Olwine Connelly Chase O’Donnell Weyher in New York en bij Stibbe in de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Daarnaast was hij raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam, voorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Amsterdam, lid bestuur van de Stichting Museum Het Rembrandthuis, lid bestuur Amsterdam Sinfonietta, lid bestuur Vrienden van het Nexus Instituut en van The International Gustav Mahler Foundation. 

Clarice Gargard
Clarice Gargard is columnist bij NRC en schrijft voor De Correspondent. Eerder maakte ze radio- en tv-programma’s voor o.a. de NTR en de VARA. Ze is medeoprichter van het feministisch mediaplatform Lilith en het multidisciplinaire kunstcollectief Cinnamon Amsterdam en bestuurslid bij het Prins Claus Fonds. Behalve journalist, columnist en programmamaker noemt Gargard zich ‘social advocate’. Zo gaf zij in 2019 een toespraak over de rechten van vrouwen en het belang van systeemverandering tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze won een Black Achievement Award in de categorie Mens en Maatschappij en werd genomineerd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Gargards boek Drakendochter (Arbeiderspers) over haar familiegeschiedenis, migratie, politiek en samenleving, verscheen in 2019. 

Astrid Helstone
Astrid Helstone is arbeidsrechtadvocaat en partner bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in procesvoering en in het adviseren over individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties. Ook is zij Certified Pension Lawyer (CFL). Helstone bekleedde diverse toezichthoudende en bestuursfuncties in de culturele sector en is op dit moment bestuurslid van Amsterdam Sinfonietta. 

Jet de Ranitz
Jet de Ranitz is voorzitter college van bestuur van Hogeschool Inholland. Voorheen bekleedde zij onder andere de volgende functies: voorzitter college van bestuur van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Tilburg University. Haar huidige nevenfuncties zijn ondermeer: lid regiegroep Agenda Stad, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en voorzitter Jury Excellente Scholen, Inspectie van het Onderwijs. 

Tom de Swaan
Tom de Swaan is voorzitter van de Board of Directors van Zurich Insurance Group. Hij is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke DSM N.V., voorzitter raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kankerinstituut, van de Board of Trustees van het Van Leer Jerusalem Institute. Hij is bovendien lid van het bestuur c.q.  raad van toezicht van diverse culturele instellingen (naast Holland Festival ook Liszt Concours, Erasmus Prijs). De Swaan was in het verleden naast zijn professionele werkzaamheden reeds actief bestuurlijk betrokken bij vele theater-, muziek- en culturele organisaties zoals het Joods Historisch Museum, De Nederlandse Opera, het Concertgebouworkest, het Muziektheater en de Vereniging Hendrick de Keyser.

Emily Ansenk (1970) is sinds 1 september 2019 algemeen directeur/bestuurder van het Holland Festival. 

Ansenk is kunsthistorica en was eerder directeur van de Kunsthal Rotterdam, curator van de ING Collection (1995) en oprichter en directeur van het particuliere Frisia (later Scheringa) Museum te Spanbroek, Noord Holland (1996-2008). Zij is lid van diverse kunstcommissies en jury’s, zoals de jury van de Sacha Tanja Penning, voorzitter van de jury Henri Winkelman Award en lid van de Raad van Advies van Art Rotterdam. Ook is zij lid van het bestuur van het Job Dura Fonds en van Rotterdam Economic Partners.

In 2016 nam ze deel aan het Getty Leadership Programme aan de Claremont University in Los Angeles en nam zij bij DeNieuweCommissaris deel aan Tafel Next voor toezichthouders en commissarissen. Ook is zij lid van de raad van toezicht van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Jaarverantwoording

Jaarverantwoordingen worden na goedkeuring van de account gepubliceerd. Aan de rechterkant van de pagina is de jaarverantwoording in PDF te openen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 - 2020 van het Holland Festival is aan de rechterzijde van de pagina in in PDF te openen.

Eerste voorstelling

De eerste voorstelling van het Holland Festival vond plaats op 15 juni 1948 in de Stadsschouwburg Amsterdam. Uitgevoerd werd Pelléas et Mélisande door de Wagnervereeniging (met een geheel Franse rolbezetting)

Genres

Het Holland Festival toont klassieke en eigentijdse muziek, opera, muziektheater, klassiek en eigentijds theater, dans, multidisciplinaire theaterproducties, popmuziek, wereldmuziek, film en incidenteel presentaties van diverse beeldende kunstvormen.

Locaties / accommodaties 2014

Muziekgebouw aan 't IJ, Nationale Opera & Ballet, Stadsschouwburg Amsterdam, Westergasfabriek (Zuiveringshal West, Transformatorhuis, Gashouder), Het Concertgebouw, Koninklijk Theater Carré, Ziggo Dome, Bimhuis, Theater Bellevue, Amsterdam Roest / Van Gendthallen, Food Center Amsterdam, Looiersgracht 60, Oosterpark, DoubleTree by Hilton Hotel, Vondelpark Openluchttheater, Universiteitstheater, SPUI25 EYE, Comedy Theater in de Nes, De Nieuwe Anita, CREA, ICK-studio, passage Rijksmuseum Amsterdam.

Aantal bezoekers

Jaar  Periode

Aantal producties / voorstellingen

Aantal bezoekers  Toelichting
2015 30 mei - 23 juni  45 producties, 100 voorstellingen  69.000  
2014 1 - 29 juni

56 producties, 159 voorstellingen

115.000  inclusief 33.000 bezoekers van War Horse
2013 1 - 28 juni

47 producties, 112 voorstellingen

69.500  
2012 1 - 28 juni 52 producties, 120 voorstellingen 74.000  
2011 1 - 26 juni 52 producties, 164 voorstellingen 86.026  
2010 1 - 23 juni 53 producties, 112 voorstellingen 69.408  
2009 4 - 28 juni 39 producties, 94 voorstellingen 73.139  
2008 31 mei - 22 juni 43 producties, 93 voorstellingen 71.593  
2007 29 mei - 24 juni 42 producties, 92 voorstellingen 70.431 60-jarig jubileum
2006 2 - 25 juni 42 producties, 101 voorstellingen 65.000  
2005 1 - 26 juni 36 producties, 71 voorstellingen 65.765  
2004 4 - 27 juni 29 producties, 77 voorstellingen 95.450 incl. Amsterdam Roots Festival
2003 5 - 29 juni 36 producties, 177 voorstellingen 105.362 incl. Amsterdam Roots Festival
2002 7 - 22 juni 9 producties, 22 voorstellingen 71.054 kleine editie, incl. Amsterdam Roots Festival

Schouwburg_kassa_1953Met ‘High Arts in the Low Lands’ werd in 1947 een eenmalig zomerfestival georganiseerd dat muziek, theater en beeldende kunst bij elkaar bracht in Den Haag en Amsterdam. De behoefte aan kunst was groot in die naoorlogse jaren. De wederopbouw was begonnen. De belangrijkste initiatiefnemer was Henk Reinink. Hij hoopte dat ‘met vereende krachten iets grootsch tot stand gebracht kan worden’. Dat gebeurde het jaar daarop: het allereerste Holland Festival opende dinsdagavond 15 juni 1948 in de Amsterdamse Stadsschouwburg met Debussy’s opera Pelléas et Mélisande.


Het idee was dat met het tonen van nationale en internationale kunst de aandacht weer op internationale samenwerking en uitwisseling kon worden gericht. Bovendien was de hoop dat de ‘zomerspelen waarin opera de hoofdschotel zou zijn’ Nederland weer aantrekkelijk zouden maken voor toeristen. Kunst en kunstenaars, was de gedachte, konden het verscheurde Europa helen. Ook in andere landen werden dergelijke initiatieven ontplooid. In 1947 werden het Festival d’Avignon en het Edinburgh International Festival opgericht, in 1948 Aldeburgh Festival en de Wiener Festwochen. Met één niet onaanzienlijke verschil: het Holland Festival heeft het altijd moeten doen met een fractie van de subsidiebedragen die de meeste van deze buitenlandse festivals ontvangen.

Callas_Diamand_op_HF1959Niettemin was het Holland Festival meteen een daverend succes. Het festival richtte zich in eerste instantie voornamelijk op Amsterdam en Den Haag, met het Scheveningse Kurhaus als voornaamste muziekzaal, en vanaf 1954 speelde het festival ook onder andere in Rotterdam. Reinink stelde Peter Diamand aan als de eerste artistiek leider, wat hij tot zijn vertrek naar het festival van Edinburgh in 1965 bleef. Diamand liet het Holland Festival uitgroeien tot een van de belangrijkste festivals van Europa. ‘Peter Diamand gaf Holland het Festival,’ schreef Trouw later. Dankzij diens formidabele netwerk in de hoogste internationale kunstenaarskringen haalde hij de allergrootsten naar Nederland, zoals Benjamin Britten, Peter Pears, het New York City Ballet, the Old Vic, The Royal Shakespeare Company, Kathleen Ferrier en Katherine Dunham (die dit festival een eerbetoon krijgt van choreograaf Trajal Harrell). Ook was Diamand niet bang voor experiment en vernieuwing. Dankzij hem had het Holland Festival de Nederlandse premières van Alban Bergs Lulu (1953) en Pierre Boulez met Pli selon pli (1958/1962). Zijn grootste succes was het festival van 1959, toen dankzij Diamands toedoen de ongeëvenaarde wereldster Maria Callas het podium in Het Concertgebouw betrad. Het was Diamands ambitie om kunst van de hoogst mogelijke kwaliteit naar Nederland te halen.

Maar vanaf halverwege de jaren zestig echter deelden steeds minder mensen die mening. De Nederlandse kunstwereld wilde moderniseren: het mocht allemaal juist wat minder elitair, minder rood pluche. Diamands gedistingeerde festival deinde mee op de golven van flowerpower, democratisering en kunst voor het volk. Het festival presenteerde alleen nog werk in Amsterdam. Na verloop van tijd werd Diamand opgevolgd door Jaap den Daas (1965-1975), Frans de Ruiter (1975-1985) en Ad ’s-Gravesande (1984-1990). Naast de nog altijd met regelmaat terugkerende avant-garde-namen als Luciano Berio en Karlheinz Stockhausen (die in 2019 met aus LICHT postuum nog voor een hoogtepunt in de festivalgeschiedenis zorgde), kregen ook cabaretiers en andere non-conformistische kunstenaars het podium. Het Misha Mengelberg Kwartet, Rita Reys en Willem Breuker traden op. Adèle Bloemendaal zong Malle Babbe. Holland Festivalbezoekers konden naar het Metropole Orkest, Freek de Jonge of Gerard Cox. Ook in deze vorm wist het Holland Festival nog regelmatig de gemoederen in beweging te brengen. In 1969 was het festival verantwoordelijk voor een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlandse kunst. In de voorstelling Reconstructie richtte een collectief van kunstenaars, onder wie Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Hugo Claus en Harry Mulisch, een standbeeld op voor de socialistische revolutionair en guerrillaleider Che Guevara. Een activistische daad. Met name De Telegraaf kwam in het geweer. Er werden zelfs Kamervragen gesteld over deze besteding van overheidsgeld.

In de jaren negentig belandde het festival in zwaar weer. Steeds meer werd er door de politiek getornd aan de noodzaak van een groot kunstenfestival. Was er immers niet al genoeg kunst? Wat had het Holland Festival extra te bieden? Opheffing dreigde meerdere malen, maar werd telkens voorkomen. Prominente kunstenaars, festivals en beschermheren, onder wie prins Claus, pleitten voor een vaste plek voor vernieuwing en internationalisering. De artistiek directeuren in die jaren, Jan van Vlijmen (1991-1997) en Ivo van Hove (1998-2004), presenteerden noodgedwongen kleinere festivals. Van Hove maakte van toneel de hoofdmoot, omdat hij vooral daar de vernieuwing en experimenteerdrift zag. Gedurende de tien jaar onder leiding van Pierre Audi (2005-2014) hervond het Holland Festival zijn allure. Allereerst bracht Audi muziek en muziektheater weer op de voorgrond. Het festival had meer middelen tot zijn beschikking en kon dus ook weer werk uit niet-westerse landen brengen. Zo haalde Audi in 2011 de wereldberoemde zangeres Fairouz naar Amsterdam. Hij legde door de presentatie van deze diva uit de Arabische wereld de verbinding tussen de geschiedenis van het festival – met de komst van grootheden als Maria Callas – en de huidige, diverse populatie van Nederland. Zijn opvolger, Ruth Mackenzie (2014-2018), zette die lijn voort en gaf maatschappelijk engagement weer een prominentere rol. Ze greep terug naar de beginwaarden uit 1948, met thema’s als ‘Europa’ en ‘democratie’. Ook de nieuwste digitale ontwikkelingen kregen onder haar leiding een plek in de programmering, waardoor bijvoorbeeld een puur ‘virtueel’ werk als Michel van der Aa’s interactieve liedcyclus The Book of Sand (2015) het licht zag.

Gedurende de hele festivalgeschiedenis stonden de kunstenaars en hun werk centraal bij het samenstellen van het programma. Het festival noemt deze benadering ‘artist-driven’. Vanuit die gedachte is er in 2018, na het vertrek van Mackenzie, voor gekozen om niet één artistiek directeur voor meerdere jaren te benoemen, maar jaarlijks een of twee kunstenaars uit te nodigen om voor een editie associate artist te zijn, en een relevant deel van het programma op te bouwen met en rond hun werk. William Kentridge en Faustin Linyekula zijn de eerste kunstenaars met wie het festival dit avontuur is aangegaan in 2019, gevolgd door Bill T. Jones in 2020 en Ryuichi Sakamoto en Gisèle Vienne in 2021. Actualiteit en diversiteit blijven belangrijke pijlers in het programma, de verbinding tussen internationaal en nationaal, grootschalig en intiem, bekend en onbekend geeft de richting aan voor de toekomst. Al bijna vijfenzeventig jaar laat het festival zien waar het goed in is: verrassen met onvergetelijke kunst, die anders niet in Nederland te zien is.

Foto's: © Maria Austria/MAI

Technisch coördinator

Wij zoeken een nieuwe Technisch Coördinator voor gemiddeld 0,5 - 0,6 FTE (gemiddeld 2,5 à 3 dagen per week)De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd in de maanden oktober tot en met juni, met een piekbelasting van april tot en met juni. 

De functie 
De technisch coördinator is aan de productieafdeling verbonden en ondersteunt hen in de technische voorbereidingen van alle onderdelen van het festivalprogramma. Hij/zij zorgt ervoor dat het hoofd- en contextprogramma van Holland Festival als ook de overige festivalactiviteiten zoals relatieontvangsten, festivalopening en persconferentitechnisch optimaal geregeld zijn. De technisch crdinator is betrokken bij alle technische zaken in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering in juni, en draagt zorg voor materiaal en technisch personeel. Van hem/haar wordt een grote betrokkenheid bij het festival gevraagd die zich mede uit in inventief meedenken. Daarbij let hij/zij op een balans tussen kostenbesparende oplossingen en bewaking van de artistieke uitstralingwaarbij veiligheid van artiesten, technische medewerkers en publiek altijd is gewaarborgd. 

De technisch coördinator rapporteert aan het hoofd Productie en voert de werkzaamheden uit in nauw overleg met de (tijdelijke) producenten. Hij/zij delegeert een deel van die werkzaamheden aan één of twee (freelance) technisch producenten die ook aan de organisatie verbonden zijn. 

Plaats binnen de organisatie 
Het productieteam draagt zorg voor alle productionele taken die tot een goede opzet en een goed verloop van een festival leiden. Dit alles in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de directie. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de afdelingen Programmering, Communicatie & Marketing, Development en Bedrijfsvoering. 

Kerntaken 

 • verantwoordelijkheid voor alle technisch gerelateerde aspecten van het festival 

 • beoordeling van de technische fiches van de producties 

 • meedenken, adviseren bij, en begeleiden van de artistieke wensen van ’eigen producties 

 • aanleveren van tekeningen op verzoek van producenten om duidelijkheid te krijgen over voorstellingen  

 • vertaling van technische eisen naar het betreffende theater: beoordelen van de (on)mogelijkheden en aandragen van alternatieve oplossingen  

 • in overleg met producent aanwezig zijn bij werkbezoeken zowel nationaal als internationaal 

 • direct contact met de technische leiding van de gezelschappen  

 • intermediair tussen producent, gezelschap en theater en zorgt voor goede aansturing en informatieoverdracht naar de technische leiding en technisch personeel van de diverse locaties 

 • advisering betreffende in te huren materialen ten behoeve van de producties.  

 • advisering en begeleiding in geval van te vervaardigen decors of decoraanpassingen  

 • advisering over in te zetten personeel bij op- en afbouw en tijdens voorstelling alsook het vroegtijdig en adequaat inzetten van technische leiding en technisch personeel op de diverse locaties 

 • beheren van eigen technisch materiaal Holland Festival 

 • productie RI&E voor eigen producties/evenementen en toetsing RI&E gastproducties  


Profiel 
 

 • HBO opleiding (bij voorkeur Theatertechniek) 

 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in soortgelijke functie  

 • Ervaring in het aansturen van een technische crew 

 • Ervaring met eindverantwoordelijkheid over meerdere evenementen op verschillende locaties tegelijkertijd 

 • Ervaring met (P)RI&E vereist 

 • Ervaring met tekenprogrammas vereist; minimaal kunnen lezen en doorgronden van technische tekeningen. Beheersing van bij voorkeur programma’s als Vectorworks Spotlight en AutoCAD  


De volgende kenmerken en vaardigheden zijn essentieel:
 

 • Inventief en oplossingsgericht (belangen tussen artistieke doelen, kosten en veiligheid zorgvuldig afwegen) 

 • Projectmanagement skills en planmatig werken 

 • Tactvol en helder kunnen communiceren met de verschillende interne en externe partijen waarmee wordt samengewerkt 

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschriftDaarnaast is beheersing van Duits en/of Frans en/of Spaans een pré 

 • Commerciële vaardigheden (voor inkopen / huren technische apparatuur en diensten tegen verhoudingsgewijs de best mogelijke prijzen)   

Over het Holland Festival 
Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. Dankzij de reputatie die het Holland Festival in 74 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en onvergetelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn  aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017), Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016) en TIME van Ryuichi Sakamoto (2021). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen. 

Procedure 
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en zijn daarom op zoek naar meer diversiteit in ons team. We willen vanaf eind augustus gesprekken inplannen, zodat bij wederzijds enthousiasme indien mogelijk al in oktober kan worden gestart. 

 • Selectie + uitnodigen: week van 30 augustus 

 • 1e gespreksronde: in de week van 6 september 

 • 2e gespreksronde: in de week van 13 september 

 • Afronding procedure in de week van 20 september 

 • 1 oktober: start 

Geïnteresseerd?  
Ben jij de Technisch Coördinator die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je CV met motivatiebrief naar [email protected], onder vermelding van ‘Technisch Coördinator’. Neem voor meer informatie contact op met Pieter Haex, Hoofd Bedrijfsvoering, op 06-1514 16 68. (Afwezig van van 30 juli tot 23 augustus)

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. 

Hoofd Productie a.i.

(3-4 dagen per week) 

De functie 
Het hoofd productie a.i. geeft leiding aan de productieafdeling, is verantwoordelijk voor de aansturing van de vaste en tijdelijke producenten en technisch coordinator, en draagt zorg voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en het functioneren van het team. Het betreft met name een coördinerende functie, zonder veel eigen productionele werkzaamheden. De productieafdeling van het Holland Festival (per 31 augustus vijf personen inclusief hoofd productie a.i.) draagt zorg voor de uitvoering van alle activiteiten van het festival. Het gaat daarbij om zowel het hoofd- en contextprogramma als de perspresentatie, festivalopening, diverse ontvangsten gedurende het kalenderjaar en tijdens het festival, en de citydressing  

Plaats binnen de organisatie 
Het productieteam draagt zorg voor alle productionele taken die tot een goede opzet en een goed verloop van een festival leiden. Dit alles in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de directie. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de afdelingen programmering, communicatie & marketing, development en bedrijfsvoering.   

Specifieke taken in de interim periode  

 • Coӧrdinatie jaarplanning en productiebegrotingen richting jubileumeditie 2022 

 • Coӧrdinerende werkzaamheden binnen de productieafdeling 

 • Voorbereiden en inbrengen van agendapunten productieafdeling in stafoverleg 

 • Voorbereiden van breed programmeringsoverleg (productie, programmering, directie) 

 • Contact, gesprekken en onderhandelen met de verschillende (vaste) locaties voor met name 2022 

 • Verantwoordelijk voor het maken van contractafspraken en de uitvoering/naleving ervan 

 • Aan de slag gaan met zaken voortkomend uit de evaluatie (intern en extern) van editie 2021 

 • Regelmatig overleg met directeur, programmamanagers, hoofd communicatie & marketing, hoofd development, hoofd bedrijfsvoering en technisch coordinator, 

 • Vormgeven van de afspraken met de nieuw aan te stellen associate artist(s) 

 • Meedenken met hoofd bedrijfsvoering over contractsjablonen voor de diverse programmaonderdelen (voorstelling, installatie, podcast, stream, tentoonstelling etc.) 

 • Verantwoordelijk voor en maken van (sponsor)afspraken met productie- en hotelpartners 

 • Tijdig aanvragen benodigde vergunningen voor (grote) buitenevenementen in 2022 

 • In overleg treden met diverse partijen voor werving stagiairs vanaf begin 2022 

 • Contact leggen en besprekingen starten met freelance producenten voor 2022 


Profiel 
 

Opleiding en ervaring 

 • Ruime ervaring in het aansturen en ontwikkelen van een team 

 • Bewezen ervaring in het produceren van hoogwaardige en complexe, internationale podiumkunstenvoorstellingen 

 • Ervaring in het opstellen van begrotingen en bewaken van budgetten 

 • Ervaring in het bespreken en afsluiten van contracten (met Nederlandse en internationale partijen)  

De volgende kenmerken en vaardigheden zijn essentieel: 

 • Projectmanagement en planmatig werken 

 • Communicatief vaardig (in woord en geschrift)  

 • Helikopterview in voorbereiding en tijdens uitvoering van het festival  

 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden (bij het sluiten van overeenkomsten en deals met externe partijen) 

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en het Engels, andere talen zijn een pré 

 • Motivator en teambuilder  

 • De ambitie het onmogelijke mogelijk te maken 

 • Ervaring in het werken met CRM platform Salesforce is een pré 


Over het Holland Festival
 
Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 70 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen. 

Procedure 
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en zijn daarom op zoek naar meer diversiteit in ons team. De 1e en 2e gespreksronde staan gepland voor de week van 22 augustus, zodat bij wederzijds enthousiasme per 30 augustus gestart kan worden.  

Geïnteresseerd?  
Ben jij het hoofd productie a.i. dat wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je CV met motivatiebrief naar [email protected] onder vermelding van ‘vacature hoofd productie a.i.’. Neem voor meer informatie contact op met Pieter Haex, Hoofd Bedrijfsvoering, op 06-15141668.  

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.