Over HF

Informatie over Holland Festival.

Missie

Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst, fotografie en film. 


Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 70 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen. 

Visie

De wereld is in verandering, nu in een hoger tempo dan ooit. Ook het publieke debat is feller. Onderwerpen als identiteit, gender, institutioneel racisme of klimaat gaan iedereen aan. Daarom vindt het festival het van groot belang dat we (beter) leren kijken door de ogen van de ander. Een grote rol is daarbij weggelegd voor kunstenaars. Kunst biedt de toeschouwer een moment van bezinning en rust - een steeds schaarser goed in deze tijden. In dat moment kan een toeschouwer worden verrast, ontroerd of uitgenodigd tot nadenken over zichzelf, de maatschappij of de ander. Dit is waardevol omdat het, zelfs wanneer een werk niet expliciet geëngageerd is, de toeschouwer in staat stelt om andere perspectieven te zien, te voelen of te ervaren. 

Het Holland Festival is ‘artist driven’: de kunstenaars, en daarmee de thema’s, het vakmanschap en de artistieke keuzes in hun werk, staan centraal in de programmering. Sinds 2019 is dit nog nadrukkelijker het geval, met de keuze voor jaarlijks wisselende associate artists. Door steeds een of twee kunstenaars aan een festivaleditie te verbinden, hun werk te tonen en met hen in gesprek te gaan over mogelijke hoofd- en contextprogrammering, ontstaan er nieuwe mogelijkheden tot verdieping en een duurzame verbinding tussen kunstenaar en stad. Associate artists reflecteren op de snel wisselende maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen, niet alleen in hun eigen werk maar ook door hun interesse in andere makers en de voor hen relevante en urgente thema’s, waarmee het festival nog dichter aansluit bij de tijdgeest. Door deze samenwerkingsvorm en de diversiteit aan getoonde makers wordt de meerstemmigheid van de samenleving weerspiegeld in het festivalprogramma.

RAAD VAN TOEZICHT
Carolien Gehrels, voorzitter
Gert-Jan van den Bergh
Jet de Ranitz
Tom de Swaan
Astrid Helstone
Clarice Gargard

DIRECTIE
Emily Ansenk, directeur

PROGRAMMERING
Annemieke Keurentjes, programmamanager theater & dans
Jochem Valkenburg, programmamanager muziek & muziektheater
Ravian van den Hil, programmamaker
Eva Verboon

COMMUNICATIE & MARKETING
Norbert Bode, hoofd
Tessa Bosma
Evelien Lindeboom
Gertjan Pruim
An De Ridder
Runa Stam
Erna Theys
Zuwena Venhuis
Henny Knap-Go, vrijwilliger archief
Marja Molewijk, vrijwilliger archief
Sigi Giesler, vrijwilliger archief
Monica van Steen, vrijwilliger archief
Kylie Vlk, stagiair archief

DEVELOPMENT
Mathilde Smit, hoofd
Liza Meulenbroek
Manon Schreurs
Harsono Sokromo
Fayola Antonius

PRODUCTIE
Han van Poucke, hoofd
Miriam Duiker, hoofd a.i.
Ad van der Koog
Hidde Bisschop
Rosa Hendriks

TECHNISCHE PRODUCTIE
Wannes van der Veer, coördinator
Peter Romkema
Tiedo Wilschut

BEDRIJFSVOERING
Pieter Haex, hoofd
Joke van der Helm
Ellen Bijsterbosch
Rianne Meehan, directiesecretaresse 
Marian van Wijngaarden

Carolien Gehrels, voorzitter

Carolien Gehrels (1967) werkt bij consultancyorganisatie Arcadis als European Cities Director en City Executive Amsterdam/Rotterdam. Van 2006 tot 2014 was zij Wethouder van Amsterdam namens de PvdA verantwoordelijk voor kunst en cultuur. Van 2000 tot 2006 was zij als Managing Director bij Berenschot verantwoordelijk de I amsterdam-strategie en –campagne. Naast haar werk is Carolien Gehrels voorzitter van stichting Meer Muziek in de klas en Platform Ambassadeurs muziekonderwijs, lid van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Blauwe Fonds. Zij bekleedt bestuursfuncties bij de Johan Cruijf Foundation, Vrienden van de Amsterdamse Politie en het Zadelhoff Cultuurfonds. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van het Okura Hotel.

Vanuit haar werk bij consultancyorganisatie Arcadis vervult zij verschillende nevenfuncties zoals: Voorzitter Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, Lid raad van toezicht Technische Universiteit Delft, Boegbeeld van het ontwerp- en ontwikkelplatform van de Bouwagenda, Lid van International Strategic Board Nederland, Lid van het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Lid dagelijks bestuur Wereldwaternet, gevestigd te Amsterdam, Lid van het Innovatieberaad van het ministerie van Infrastructuur en Water, Lid adviescommissie Toerisme en Leefomgeving, onderdeel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Permanent vertegenwoordiger raad van toezicht Human Cities Coalition, Lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing te Amsterdam, Lid Dutch Creative Council, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Lid raad van advies ASN Bank, gevestigd te Den Haag.

 

Gert-Jan van den Bergh

Gert-Jan van den Bergh is oprichter van Bergh Stoop & Sanders Advocaten te Amsterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Jan Pietersz. Huis. Voorheen was hij werkzaam bij Olwine Connelly Chase O’Donnell Weyher in New York en bij Stibbe in de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Daarnaast was hij raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam, voorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Amsterdam, lid bestuur van de Stichting Museum Het Rembrandthuis, lid bestuur Amsterdam Sinfonietta, lid bestuur Vrienden van het Nexus Instituut en van The International Gustav Mahler Foundation. 

Clarice Gargard
Clarice Gargard is columnist bij NRC en schrijft voor De Correspondent. Eerder maakte ze radio- en tv-programma’s voor o.a. de NTR en de VARA. Ze is medeoprichter van het feministisch mediaplatform Lilith en het multidisciplinaire kunstcollectief Cinnamon Amsterdam en bestuurslid bij het Prins Claus Fonds. Behalve journalist, columnist en programmamaker noemt Gargard zich ‘social advocate’. Zo gaf zij in 2019 een toespraak over de rechten van vrouwen en het belang van systeemverandering tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze won een Black Achievement Award in de categorie Mens en Maatschappij en werd genomineerd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Gargards boek Drakendochter (Arbeiderspers) over haar familiegeschiedenis, migratie, politiek en samenleving, verscheen in 2019. 

Astrid Helstone
Astrid Helstone is arbeidsrechtadvocaat en partner bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in procesvoering en in het adviseren over individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties. Ook is zij Certified Pension Lawyer (CFL). Helstone bekleedde diverse toezichthoudende en bestuursfuncties in de culturele sector en is op dit moment bestuurslid van Amsterdam Sinfonietta. 

Jet de Ranitz
Jet de Ranitz is voorzitter college van bestuur van Hogeschool Inholland. Voorheen bekleedde zij onder andere de volgende functies: voorzitter college van bestuur van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Tilburg University. Haar huidige nevenfuncties zijn ondermeer: lid regiegroep Agenda Stad, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en voorzitter Jury Excellente Scholen, Inspectie van het Onderwijs. 

Tom de Swaan
Tom de Swaan is voorzitter van de Board of Directors van Zurich Insurance Group. Hij is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke DSM N.V., voorzitter raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kankerinstituut, van de Board of Trustees van het Van Leer Jerusalem Institute. Hij is bovendien lid van het bestuur c.q.  raad van toezicht van diverse culturele instellingen (naast Holland Festival ook Liszt Concours, Erasmus Prijs). De Swaan was in het verleden naast zijn professionele werkzaamheden reeds actief bestuurlijk betrokken bij vele theater-, muziek- en culturele organisaties zoals het Joods Historisch Museum, De Nederlandse Opera, het Concertgebouworkest, het Muziektheater en de Vereniging Hendrick de Keyser.

Emily Ansenk (1970) is sinds 1 september 2019 algemeen directeur/bestuurder van het Holland Festival. 

Ansenk is kunsthistorica en was eerder directeur van de Kunsthal Rotterdam, curator van de ING Collection (1995) en oprichter en directeur van het particuliere Frisia (later Scheringa) Museum te Spanbroek, Noord Holland (1996-2008). Zij is lid van diverse kunstcommissies en jury’s, zoals de jury van de Sacha Tanja Penning, voorzitter van de jury Henri Winkelman Award en lid van de Raad van Advies van Art Rotterdam. Ook is zij lid van het bestuur van het Job Dura Fonds en van Rotterdam Economic Partners.

In 2016 nam ze deel aan het Getty Leadership Programme aan de Claremont University in Los Angeles en nam zij bij DeNieuweCommissaris deel aan Tafel Next voor toezichthouders en commissarissen. Ook is zij lid van de raad van toezicht van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Jaarverantwoording

Jaarverantwoordingen worden na goedkeuring van de account gepubliceerd. Aan de rechterkant van de pagina is de jaarverantwoording in PDF te openen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021 - 2024 van het Holland Festival is aan de rechterzijde van de pagina in PDF te openen.

Eerste voorstelling

De eerste voorstelling van het Holland Festival vond plaats op 15 juni 1948 in de Stadsschouwburg Amsterdam. Uitgevoerd werd Pelléas et Mélisande door de Wagnervereeniging (met een geheel Franse rolbezetting)

Genres

Het Holland Festival toont klassieke en eigentijdse muziek, opera, muziektheater, klassiek en eigentijds theater, dans, multidisciplinaire theaterproducties, popmuziek, wereldmuziek, film en incidenteel presentaties van diverse beeldende kunstvormen.

Locaties / accommodaties 2014

Muziekgebouw aan 't IJ, Nationale Opera & Ballet, Stadsschouwburg Amsterdam, Westergasfabriek (Zuiveringshal West, Transformatorhuis, Gashouder), Het Concertgebouw, Koninklijk Theater Carré, Ziggo Dome, Bimhuis, Theater Bellevue, Amsterdam Roest / Van Gendthallen, Food Center Amsterdam, Looiersgracht 60, Oosterpark, DoubleTree by Hilton Hotel, Vondelpark Openluchttheater, Universiteitstheater, SPUI25 EYE, Comedy Theater in de Nes, De Nieuwe Anita, CREA, ICK-studio, passage Rijksmuseum Amsterdam.

Aantal bezoekers

Jaar  Periode

Aantal producties / voorstellingen

Aantal bezoekers  Toelichting
2015 30 mei - 23 juni  45 producties, 100 voorstellingen  69.000  
2014 1 - 29 juni

56 producties, 159 voorstellingen

115.000  inclusief 33.000 bezoekers van War Horse
2013 1 - 28 juni

47 producties, 112 voorstellingen

69.500  
2012 1 - 28 juni 52 producties, 120 voorstellingen 74.000  
2011 1 - 26 juni 52 producties, 164 voorstellingen 86.026  
2010 1 - 23 juni 53 producties, 112 voorstellingen 69.408  
2009 4 - 28 juni 39 producties, 94 voorstellingen 73.139  
2008 31 mei - 22 juni 43 producties, 93 voorstellingen 71.593  
2007 29 mei - 24 juni 42 producties, 92 voorstellingen 70.431 60-jarig jubileum
2006 2 - 25 juni 42 producties, 101 voorstellingen 65.000  
2005 1 - 26 juni 36 producties, 71 voorstellingen 65.765  
2004 4 - 27 juni 29 producties, 77 voorstellingen 95.450 incl. Amsterdam Roots Festival
2003 5 - 29 juni 36 producties, 177 voorstellingen 105.362 incl. Amsterdam Roots Festival
2002 7 - 22 juni 9 producties, 22 voorstellingen 71.054 kleine editie, incl. Amsterdam Roots Festival

Schouwburg_kassa_1953Met ‘High Arts in the Low Lands’ werd in 1947 een eenmalig zomerfestival georganiseerd dat muziek, theater en beeldende kunst bij elkaar bracht in Den Haag en Amsterdam. De behoefte aan kunst was groot in die naoorlogse jaren. De wederopbouw was begonnen. De belangrijkste initiatiefnemer was Henk Reinink. Hij hoopte dat ‘met vereende krachten iets grootsch tot stand gebracht kan worden’. Dat gebeurde het jaar daarop: het allereerste Holland Festival opende dinsdagavond 15 juni 1948 in de Amsterdamse Stadsschouwburg met Debussy’s opera Pelléas et Mélisande.


Het idee was dat met het tonen van nationale en internationale kunst de aandacht weer op internationale samenwerking en uitwisseling kon worden gericht. Bovendien was de hoop dat de ‘zomerspelen waarin opera de hoofdschotel zou zijn’ Nederland weer aantrekkelijk zouden maken voor toeristen. Kunst en kunstenaars, was de gedachte, konden het verscheurde Europa helen. Ook in andere landen werden dergelijke initiatieven ontplooid. In 1947 werden het Festival d’Avignon en het Edinburgh International Festival opgericht, in 1948 Aldeburgh Festival en de Wiener Festwochen. Met één niet onaanzienlijke verschil: het Holland Festival heeft het altijd moeten doen met een fractie van de subsidiebedragen die de meeste van deze buitenlandse festivals ontvangen.

Callas_Diamand_op_HF1959Niettemin was het Holland Festival meteen een daverend succes. Het festival richtte zich in eerste instantie voornamelijk op Amsterdam en Den Haag, met het Scheveningse Kurhaus als voornaamste muziekzaal, en vanaf 1954 speelde het festival ook onder andere in Rotterdam. Reinink stelde Peter Diamand aan als de eerste artistiek leider, wat hij tot zijn vertrek naar het festival van Edinburgh in 1965 bleef. Diamand liet het Holland Festival uitgroeien tot een van de belangrijkste festivals van Europa. ‘Peter Diamand gaf Holland het Festival,’ schreef Trouw later. Dankzij diens formidabele netwerk in de hoogste internationale kunstenaarskringen haalde hij de allergrootsten naar Nederland, zoals Benjamin Britten, Peter Pears, het New York City Ballet, the Old Vic, The Royal Shakespeare Company, Kathleen Ferrier en Katherine Dunham. Ook was Diamand niet bang voor experiment en vernieuwing. Dankzij hem had het Holland Festival de Nederlandse premières van Alban Bergs Lulu (1953) en Pierre Boulez met Pli selon pli (1958/1962). Zijn grootste succes was het festival van 1959, toen dankzij Diamands toedoen de ongeëvenaarde wereldster Maria Callas het podium in Het Concertgebouw betrad. Het was Diamands ambitie om kunst van de hoogst mogelijke kwaliteit naar Nederland te halen.

Maar vanaf halverwege de jaren zestig echter deelden steeds minder mensen die mening. De Nederlandse kunstwereld wilde moderniseren: het mocht allemaal juist wat minder elitair, minder rood pluche. Diamands gedistingeerde festival deinde mee op de golven van flowerpower, democratisering en kunst voor het volk. Het festival presenteerde alleen nog werk in Amsterdam. Na verloop van tijd werd Diamand opgevolgd door Jaap den Daas (1965-1975), Frans de Ruiter (1975-1985) en Ad ’s-Gravesande (1984-1990). Naast de nog altijd met regelmaat terugkerende avant-garde-namen als Luciano Berio en Karlheinz Stockhausen (die in 2019 met aus LICHT postuum nog voor een hoogtepunt in de festivalgeschiedenis zorgde), kregen ook cabaretiers en andere non-conformistische kunstenaars het podium. Het Misha Mengelberg Kwartet, Rita Reys en Willem Breuker traden op. Adèle Bloemendaal zong Malle Babbe. Holland Festivalbezoekers konden naar het Metropole Orkest, Freek de Jonge of Gerard Cox. Ook in deze vorm wist het Holland Festival nog regelmatig de gemoederen in beweging te brengen. In 1969 was het festival verantwoordelijk voor een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlandse kunst. In de voorstelling Reconstructie richtte een collectief van kunstenaars, onder wie Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Hugo Claus en Harry Mulisch, een standbeeld op voor de socialistische revolutionair en guerrillaleider Che Guevara. Een activistische daad. Met name De Telegraaf kwam in het geweer. Er werden zelfs Kamervragen gesteld over deze besteding van overheidsgeld.

In de jaren negentig belandde het festival in zwaar weer. Steeds meer werd er door de politiek getornd aan de noodzaak van een groot kunstenfestival. Was er immers niet al genoeg kunst? Wat had het Holland Festival extra te bieden? Opheffing dreigde meerdere malen, maar werd telkens voorkomen. Prominente kunstenaars, festivals en beschermheren, onder wie prins Claus, pleitten voor een vaste plek voor vernieuwing en internationalisering. De artistiek directeuren in die jaren, Jan van Vlijmen (1991-1997) en Ivo van Hove (1998-2004), presenteerden noodgedwongen kleinere festivals. Van Hove maakte van toneel de hoofdmoot, omdat hij vooral daar de vernieuwing en experimenteerdrift zag. Gedurende de tien jaar onder leiding van Pierre Audi (2005-2014) hervond het Holland Festival zijn allure. Allereerst bracht Audi muziek en muziektheater weer op de voorgrond. Het festival had meer middelen tot zijn beschikking en kon dus ook weer werk uit niet-westerse landen brengen. Zo haalde Audi in 2011 de wereldberoemde zangeres Fairouz naar Amsterdam. Hij legde door de presentatie van deze diva uit de Arabische wereld de verbinding tussen de geschiedenis van het festival – met de komst van grootheden als Maria Callas – en de huidige, diverse populatie van Nederland. Zijn opvolger, Ruth Mackenzie (2014-2018), zette die lijn voort en gaf maatschappelijk engagement weer een prominentere rol. Ze greep terug naar de beginwaarden uit 1948, met thema’s als ‘Europa’ en ‘democratie’. Ook de nieuwste digitale ontwikkelingen kregen onder haar leiding een plek in de programmering, waardoor bijvoorbeeld een puur ‘virtueel’ werk als Michel van der Aa’s interactieve liedcyclus The Book of Sand (2015) het licht zag.

Gedurende de hele festivalgeschiedenis stonden de kunstenaars en hun werk centraal bij het samenstellen van het programma. Het festival noemt deze benadering ‘artist-driven’. Vanuit die gedachte is er in 2018, na het vertrek van Mackenzie, voor gekozen om niet één artistiek directeur voor meerdere jaren te benoemen, maar jaarlijks een of twee kunstenaars uit te nodigen om voor een editie associate artist te zijn, en een relevant deel van het programma op te bouwen met en rond hun werk. William Kentridge en Faustin Linyekula zijn de eerste kunstenaars met wie het festival dit avontuur is aangegaan in 2019, gevolgd door Bill T. Jones in 2020 en Ryuichi Sakamoto en Gisèle Vienne in 2021. Actualiteit en diversiteit blijven belangrijke pijlers in het programma, de verbinding tussen internationaal en nationaal, grootschalig en intiem, bekend en onbekend geeft de richting aan voor de toekomst. Al bijna vijfenzeventig jaar laat het festival zien waar het goed in is: verrassen met onvergetelijke kunst, die anders niet in Nederland te zien is.

Foto's: © Maria Austria/MAI

Het Holland Festival zoekt

TECHNISCH PRODUCENT


Wij zoeken een technisch producent voor 0,6 FTE (gemiddeld 3 dagen per week). De werkzaamheden worden (voornamelijk) uitgevoerd in de maanden januari tot en met juni, met een piekbelasting in mei en juni.

De functie
De technisch producent is aan de productieafdeling verbonden en ondersteunt hen in de technische voorbereidingen van alle onderdelen van het festivalprogramma. Hij/zij zorgt ervoor dat het hoofd- en contextprogramma van Holland Festival technisch optimaal geregeld zijn.

De technisch producent is betrokken bij alle technische zaken in zowel de voorbereiding als tijdens de uitvoering in juni, en draagt zorg voor materiaal en technisch personeel. Van hem/haar wordt een grote betrokkenheid bij het festival gevraagd die zich mede uit in inventief meedenken. Daarbij let hij/zij op een balans tussen kostenbesparende oplossingen en bewaking van de artistieke uitstraling, waarbij veiligheid van artiesten, technische medewerkers en publiek altijd is gewaarborgd.

De technisch producent rapporteert aan de technisch coördinator en voert de werkzaamheden uit in nauw overleg met de (tijdelijke) producenten.

Plaats binnen de organisatie
Het productieteam draagt zorg voor alle productionele taken die tot een goede opzet en een goed verloop van een festival leiden. Dit alles in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de directie. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de afdelingen Programmering, Communicatie & Marketing, Development en Bedrijfsvoering.

Kerntaken
• Verantwoordelijkheid voor alle technisch gerelateerde aspecten van het festival
• Uitvoering van de technische fiches van een deel van de producties
• Meedenken, adviseren bij, en begeleiden van de artistieke wensen van ’eigen ’producties
• Aanleveren van tekeningen op verzoek van producenten om duidelijkheid te krijgen over voorstellingen
• Vertaling van technische eisen naar het betreffende theater: beoordelen van de (on)mogelijkheden en aandragen van alternatieve oplossingen
• In overleg met producent aanwezig zijn bij werkbezoeken zowel nationaal als internationaal
• Direct contact met de technische leiding van de gezelschappen
• Intermediair tussen producent, gezelschap en theater en zorgt voor goede aansturing en informatieoverdracht naar de technische leiding en technisch personeel van de diverse locaties. Van een van die locaties zal de technisch producent zelf ook de technische leiding hebben.
• Advisering betreffende in te huren materialen ten behoeve van de producties.
• Advisering en begeleiding in geval van te vervaardigen decors of decoraanpassingen
• Advisering over in te zetten personeel bij op- en afbouw en tijdens voorstelling alsook het vroegtijdig en adequaat inzetten van technische leiding en technisch personeel op de diverse locaties
• Productie RI&E voor eigen producties/evenementen en toetsing RI&E gastproducties

Profiel
Opleiding en ervaring
• HBO opleiding (bij voorkeur Theatertechniek)
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in soortgelijke functie
• Ervaring in het aansturen van een technische crew
• Ervaring als stagemanager, 1e inspicient of een vergelijkbare functie;
• Ervaring met (P)RI&E vereist
• Ervaring met tekenprogramma’s vereist; Beheersing van bij voorkeur programma’s als Vectorworks Spotlight en AutoCAD. Binnen de organisatie wordt er gewerkt met Vectorworks.

De volgende kenmerken en vaardigheden zijn essentieel:
• Inventief en oplossingsgericht (belangen tussen artistieke doelen, kosten en veiligheid zorgvuldig afwegen)
• Projectmanagement skills en planmatig werken
• Tactvol en helder kunnen communiceren met de verschillende interne en externe partijen waarmee wordt samengewerkt
• Commerciële vaardigheden (voor inkopen /huren technische apparatuur en diensten tegen verhoudingsgewijs de best mogelijke prijzen)

Talen
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Daarnaast is beheersing van Duits en/of Frans en/of Spaans een pré.

Over het Holland Festival
Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. Dankzij de reputatie die het Holland Festival in 74 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en onvergetelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017), Le encantadas... van Olga Neuwirth (2016) en TIME van Ryuichi Sakamoto (2021). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen.

Procedure
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en is daarom op zoek naar meer diversiteit in het team. Wij streven er tevens naar om aan het einde van dit kalenderjaar het team weer compleet te hebben.

Geïnteresseerd?
Ben jij de technisch producent die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 jauari, je CV met motivatiebrief naar Wannes van der Veer ([email protected]) onder vermelding van ‘Technisch Producent’. Neem voor meer informatie contact op met Wannes, Technisch Coördinator, op 06-23892491.

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

STAGIAIR(E) AFDELING PERS EN PUBLICITEIT

Houd je van dans, muziek en (muziek)theater? Wil jij werkervaring opdoen bij het grootste, internationale podiumkunstenfestival in Nederland en meer leren over het reilen en zeilen in de podiumkunsten? Het Holland Festival zoekt twee stagiair(e)s voor de afdeling Pers en Publiciteit. 

Over de functie 
De afdeling Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het vergroten en in stand houden van de publiciteit van het festival. We zoeken twee stagiaires die algemene ondersteuning bieden aan de afdeling Pers en Publiciteit. De stagiair Pers & Publiciteit houdt zich onder meer bezig met het genereren van vrije publiciteit: het samenstellen en verspreiden van persmateriaal, het verwerken van de accreditaties en het creëren van publiciteit in de geschreven media, rtv en online.  

In eerste instantie assisteer je de perscoördinator en verricht je data-entry werkzaamheden en kun je voor collega’s van de afdeling Communicatie & Marketing taken verrichten. Daarnaast is er ruimte voor een onderzoek: een onderwerp kan in overleg worden bepaald. Tijdens de stage leer je de werkzaamheden van de afdeling en de organisatie als geheel goed kennen.

Stage 
Duur 5-6 maanden 
Start1 februari 2022 
Aantal uurfebruari-april 28 tot 32 uur in de week; mei en juni fulltime 

Specifieke taken en verantwoordelijkheden 
•  Genereren van vrije publiciteit in de geschreven media, rtv en online 
•  Samenstellen en verspreiden van persmateriaal 
•  Verwerken van de accreditaties en het creëren van publiciteit in de geschreven media, rtv en online 
• Data-entry werkzaamheden 
• Onderzoek doen naar potentiële nieuwe bloggersinfluencersjournalisten 
• Mee-organiseren van de perspresentatie 
• Algemene ondersteuning ten behoeve van de afdeling Pers en Publiciteit 

Over jou 
 Bezig met een relevante HBO- of WO-opleiding (Bachelor of Master)  
• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden 
• Initiatiefrijke en praktische instelling, hands-on mentaliteit initiatief en praktisch zijn = hands-on 
• Nauwkeurig en representatief omdat je in gesprek gaat met de pers- en communicatiemedewerkers van de verschillende gezelschappen 
• Flexibel, sommige werkzaamheden vinden in de avonduren plaats 
• Je vindt het een uitdaging om mee te denken hoe het Holland Festival zijn zichtbaarheid kan vergroten 
• Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan werken 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Over het Holland Festival 
Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross-overs met beeldende kunst, digitale kunst, fotografie en film.  

Dankzij de reputatie die het Holland Festival in bijna 75 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden vaak tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn TIME van Ryuichi Sakamoto (2021), het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator te zijn van buitengewone voorstellingen.   

Dit bieden wij 
Holland Festival biedt een inspirerende en leerzame werkomgeving. Ons kantoor is gevestigd in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de opties. Je komt in een gedreven team bestaande uit het hoofd Communicatie & Marketing en zes andere collega’s die werken aan duurzame relaties met alle pers outlets. Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom hopen wij sollicitaties te ontvangen van kandidaten met een diverse achtergrond. De stagevergoeding bedraagt € 600 bruto per maand, gebaseerd op fulltime werkzaamheden, € 360 voor 60% dienstverband.    

Heb je interesse? 
Stuur uiterlijk 17 januari 202een motivatie en je CV naar Zuwena Venhuisperscoördinator, via zuwena.venhuis@hollandfestival.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen via dit e-mailadres of 020 788 21 37.   

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. 

STAGIAIR(E) AFDELING DEVELOPMENT

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van theater, dans, muziek en muziektheater? Kom dan werkervaring opdoen bij het grootste, internationale podiumkunstenfestival in Nederland! Als stagiair(e) op de afdeling development van het Holland Festival leer je alle ins en outs van fondsen- en sponsorwerving in de culturele sector. 

Over de functie
Het Holland Festival krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast kan het festival niet zonder de steun van fondsen, sponsors en particuliere schenkers. De afdeling Development is verantwoordelijk voor het vergroten en in stand houden van deze inkomsten en het relatiebeheer dat daarbij hoort. 

We zoeken een stagiair(e) die de hele afdeling komt ondersteunen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en indienen van aanvragen bij fondsen, uitbouwen en beheren van de Vriendenkringen en het doen van research. Een divers takenpakket en een stage waarbij je de werkzaamheden van de afdeling en de organisatie als geheel goed leert kennen. 

Stageperiode

Stageperiode: 4 / 5 maanden
Start:                 februari / maart 2022
Aantal uur:      februari-april 24 uur in de week; in mei en juni fulltime (38 uur)

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen bij het ontwikkelen, schrijven en indienen van fondsenaanvragen voor het Holland Festival in 2022;
 • Onderzoek doen naar potentiële nieuwe fondsen, sponsors en particuliere donateurs;
 • Mee-organiseren van activiteiten voor donateurs, partners en HF Young;
 • Meedenken over en uitvoeren van communicatie rondom de development-activiteiten in het jubileumjaar 2022;
 • Algemene ondersteuning van de afdeling development.

 Wie zoeken wij?

 • Je bent geïnteresseerd in cultureel ondernemerschap;
 • Je voelt je verbonden met (internationale) podiumkunsten;
 • Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je neemt initiatief, hebt een praktische instelling en een hands-on mentaliteit;
 • Je bent nauwkeurig en een goede vertegenwoordiger van het festival in gesprek met (potentiële) partners en Vrienden;
 • Je bent flexibel, sommige werkzaamheden vinden in de avonduren plaats;
 • Je vindt het een uitdaging om mee te denken hoe het Holland Festival zijn draagvlak kan vergroten;
 • Je bent een teamspeler, die goed zelfstandig kan werken.

 Kennis & ervaring

 • Je bent bezig met een relevante HBO- of WO-opleiding (Bachelor of Master);
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Over het Holland Festival
Het Holland Festival bestaat al sinds 1947. Elk jaar in juni toont het festival baanbrekende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het Holland Festival heeft het getoond, van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst, fotografie en film. 

In het Holland Festival zie je ieder jaar weer voorstellingen die anders niet in Nederland te zien zouden zijn. Deze leiden vaak tot unieke en overweldigende ervaringen en nabeschouwingen die je lang bijblijven. Tijdens de afgelopen festivaledities waren dit bijvoorbeeld TIME van Ryuichi Sakamoto (2021), het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le Encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator te zijn van buitengewone voorstellingen. 

Wat bieden wij
Holland Festival biedt een inspirerende en leerzame werkomgeving. Ons kantoor bevindt zich in het Muziekgebouw in Amsterdam. Natuurlijk behoort gedeeltelijk thuiswerken ook tot de opties. Je wordt tijdens je stage onderdeel van een enthousiast team bestaande uit het hoofd Development en vier andere collega’s die werken aan hechte relaties met fondsen, bedrijven en particulieren. Het Holland Festival streeft ernaar zijn team een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom hopen wij sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse achtergronden. De stagevergoeding bedraagt € 600 bruto per maand, gebaseerd op fulltime werkzaamheden, € 360 voor 60% dienstverband. 

Heb je interesse?
Stuur uiterlijk 20 januari 2022 een motivatie en je CV naar Mathilde Smit, hoofd Development, via [email protected]. Voor meer informatie kun je contact opnemen via dit mailadres of 020-7882118. 

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

 

STAGIAIR(E) ARCHIEF / o.a. HOLLAND FESTIVAL PARELS

De functie 
Het Holland Festival heeft door zijn rijke historie een groot archief opgebouwd dat de komende jaren steeds verder wordt ontsloten. Onderdeel hiervan is het publiceren van TV-fragmenten onder de naam Holland Festival Parels, dat wordt gerealiseerd in samenwerking met de VPRO en andere belanghebbenden. De stagiair(e) Archief houdt zich o.a. bezig met het ontsluiten van deze nieuwe televisiefragmenten. Hiervoor zoekt de stagiair(e) in overleg met het hoofd Communicatie & Marketing en de projectbegeleider, een aantal fragmenten uit, regelt in samenspraak met de juridische afdeling van de VPRO de clearing van de rechten, maakt beschrijvingen van de fragmenten voor social media en publiceert de fragmenten in overleg met de Communicatie-afdeling van de VPRO. Daarnaast is er ruimte voor onderzoek: een onderwerp kan in overleg worden bepaald. 

Naast bovenbeschreven taken kan de stagiair(e) ook aan de slag met het aanvullen van het online archief met foto- en tekstmateriaal. Het controleren van het archief op ontbrekende stukken en fouten en het vergelijken met andere bestaande online databases op zoek naar onregelmatigheden. 

Profiel
Wij zoeken een communicatief vaardige stagiair(e), die zelfstandig kan werken, initiatief toont, en interesse heeft in podiumkunsten. Gestructureerd en met precisie kunnen werken zijn van groot belang bij dit archiefproject. De stage is geschikt voor zowel Nederlands-, Engels- als Duitssprekende studenten. Studierichting: Reinwardt Academie, Archival and Information Studies, Theaterwetenschap, Muziekwetenschappen, Cultuurgeschiedenis of andere verwante studies. 

Plaats binnen de organisatie
Als stagiair(e) maak je onderdeel uit van de afdeling Communicatie & Marketing. Naast deze afdeling kent het Holland Festival ook nog de afdelingen Programmering, Productie, Development en Bedrijfsvoering. 

Over het Holland Festival
Artistieke vernieuwing, innovatie en experiment zijn al sinds de oprichting in 1947 de kernwaarden van het Holland Festival. Elk jaar in juni toont het festival grensverleggende voorstellingen van makers van over de hele wereld, en nieuwe ontwikkelingen binnen de podiumkunsten. Van theater, dans, muziek, muziektheater en opera tot multidisciplinaire vormen en cross overs met beeldende kunst, digitale kunst fotografie en film. Dankzij de reputatie die het Holland Festival in ruim 70 jaar heeft opgebouwd, is het in staat voorstellingen te tonen en soms ook te helpen realiseren die hier anders nooit te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke, overweldigende en heugelijke ervaringen en nabeschouwingen. Recente voorbeelden hiervan zijn het door Pierre Audi geregisseerde aus LICHT (2019, Karlheinz Stockhausen), The Head & The Load van William Kentridge (2019), Rito de Primavera van José Vidal & Compañia (2017) en Le encantadas… van Olga Neuwirth (2016). Het Holland Festival ziet het als zijn rol en kracht een katalysator zijn van buitengewone voorstellingen. 

Procedure
De duur van de stage en het aantal uren per week kunnen in overleg worden bepaald. Er is ruimte voor onderzoek. Van oktober 2021 tot en met juni 2022 zijn er meerdere stageplekken te bekleden. Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom hopen wij sollicitaties te ontvangen van kandidaten met een diverse achtergrond. 

Interesse?
Wij bieden een inspirerende en leerzame werkomgeving. Ons kantoor is gevestigd in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Thuiswerken behoort tot de opties. De stagevergoeding bedraagt € 600,- per maand voor 5 dagen in de week. Gemaakte reiskosten worden vergoed. Sollicitaties voorzien van motivatie en curriculum vitae kun je sturen aan Holland Festival, An De Ridder, [email protected].
Voor meer informatie kun je contact opnemen met An, coördinator beeldarchief, mobiel nummer: +31 (0)6/14.222.455 

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.