Overige informatie

Na aanvang geen toegang
Na aanvang van de voorstelling is toegang niet meer mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend. 

Inleidingen en Meet the Artist
De meeste voorstellingen hebben een inleiding, dit jaar in de vorm van een podcast die wordt verzorgd door De Groene Amsterdammer. Zodra de inleiding beschikbaar is, is deze te vinden bovenaan de voorstellingspagina. In enkele gevallen is er na afloop in de zaal een Meet the Artist. Informatie hierover staat dan ook op de betreffende voorstellingspagina. 

Geen foto-, film- en audio-opnames
Het is niet toegestaan tijdens de voorstelling foto's, film- of geluidsopnames te maken. Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren toestemming zijn verleend.

Zet uw telefoon uit
U wordt vriendelijk verzocht uw mobiele telefoon en andere apparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen.

Algemene voorwaarden
Voor bezoekers van het festival zijn de Algemene Voorwaarden, zoals gebruikt door de VSCD, van toepassing.