Stichting Vrienden van het Holland Festival

Beleid

De Stichting Vrienden van het Holland Festival fungeert als steunstichting van het Holland Festival en stelt zich ten doel middelen te verwerven om bij te dragen aan een duurzaam financieel fundament  van het Holland Festival. Dit doet zij door middel van draagvlakvergroting en fondsenwerving bij Nederlandse en buitenlandse particulieren. Deze particulieren hechten belang aan de rol van (vooruitstrevende) kunst en kunstenaars in de samenleving in het algemeen en het Holland Festival in het bijzonder, en onderstrepen dit door financieel bij te dragen.

 

De donateurs zijn Vrienden van het Holland Festival. Hieronder bestaan vijf verschillende kringen: Liefhebbers, Jonge Begunstigers, Begunstigers, Beschermers en Hartsvrienden. Begin 2018 waren er 651 Liefhebbers die jaarlijks € 55 bijdragen, 105 Begunstigers (jaarlijkse bijdrage van € 250), 34 Beschermers (jaarlijkse bijdrage van € 1.500). De in 2013 opgerichte geefkringen Jonge Begunstigers (jaarlijkse bijdrage van € 250) en Hartsvrienden (jaarlijkse bijdrage van € 5.000) hebben inmiddels respectievelijk 48 en 23 leden. 

 

Bijdragen aan de kunst van de toekomst
De Vrienden van het Holland Festival zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het Holland Festival. Dankzij hun bijdragen blijft het Holland Festival in staat het toonaangevende podiumkunstenfestival te blijven en jaarlijks uitzonderlijke, voornamelijk internationale producties te presenteren. Het Holland Festival is voortdurend bezig zichzelf te vernieuwen en te verbeteren door talenten te ontdekken en een breder, diverser publiek te bereiken met Holland Festivalvoorstellingen en -concerten. Dankzij een kleine en flexibele organisatie is het festival in staat ontwikkelingen te herkennen en er snel op te reageren. Om zijn doelen te bereiken werkt het festival samen met lokale, nationale en internationale partners, variërend van podia en bedrijven in Amsterdam tot internationale collega festivals zoals in Manchester, Avignon, Beiteddine en New York.

 

Doelstelling

De Stichting Vrienden van het Holland Festival heeft ten doel het in de ruimste zin van het woord en in het kader van het beleid van de stichting: 'Stichting Holland Festival', gevestigd te Amsterdam, financieel en anderszins te ondersteunen van Stichting Holland Festival.


De stichting bereikt haar doel door:

 • het werven van fondsen en het geven van donaties aan de stichting: 'Stichting Holland Festival';
 • het opzetten en instandhouden van een kring van Vrienden van het Holland Festival, zowel uit de particuliere sector als uit het bedrijfsleven;
 • het periodiek informeren van de Vrienden over de activiteiten van de stichting en over het Holland Festival;
 • het ten behoeve van de Vrienden organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
 • het organiseren, ondersteunen en stimuleren van activiteiten, die zijn gericht op het vergroten van de belangstelling voor het Holland Festival;
 • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van het Holland Festival;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande  - in de ruimste zin genomen - in verband staat of daaraan bevordelijk kan zijn.

 De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur

Martijn Sanders 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Holland Festival werkt onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegeld. 

ANBI

Stichting Vrienden van het Holland Festival is in het bezit van een ANBI-status.

 

ANBI-gegevens

 • Naam: Stichting Vrienden van het Holland Festival
 • Fiscaal nummer: 8071.93.823
 • Formeel vestigingsadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR  AMSTERDAM
 • Financiële verantwoording: zie alinea 'Links', rechtsboven aan deze pagina.