HF Young Bookclub: Tayi Tibble

Holland Festival

Bespreking van het gelezen boek, en een toelichting door een gast-expert. Iedereen is welkom!

Tickets