SHE WHO SAW BEAUTIFUL THINGS

ANOHNI, Julia Yasuda, Erika Yasuda

Feminiene portretkunst en bezielde objecten getuigen van veerkracht tegenover systemisch geweld tegen vrouwen.