Ga naar de hoofdcontent
Educatie

Educatie

Het Holland Festival als leeromgeving

We zien in jongeren het publiek van de toekomst en zullen ons blijven inzetten om hen ontvankelijk te maken voor kunst.

Het Holland Festival organiseert elk jaar actieve en creatieve educatie-activiteiten voor middelbare scholieren en universiteits-, HBO-, MBO- en kunstvakstudenten.

Heb je vanuit je opleiding, school, of klas interesse om een voorstelling te bezoeken of een verdiepende samenwerking aan te gaan? Neem dan contact op met onze medewerker educatie:  [email protected]. We denken graag mee over de mogelijkheden!

Middelbare scholen
Onze ambitie is om leerlingen van middelbare scholen kennis te laten maken met grote, internationale producties en makers, en zich te laten inspireren door de actuele thema's, werkwijzen en vernieuwende uitingsvormen. We focussen ons elk jaar op een aantal specifieke voorstellingen, waar we verdiepende en creatieve workshops of lesprogramma's bij ontwikkelen. Hierbij gaan de leerlingen vooral snel zelf aan de slag, om zo ook te ontdekken wat de voorstelling voor henzelf betekent. Het aanbod van het Holland Festival sluit goed aan bij vakken als Kunst, Drama of CKV. De inhoud van de workshops/lesprogramma's is op maat gemaakt en daarom goed aan te passen aan het curriculum en de wensen van de school.

Kunstvakopleidingen / HBO / Universiteit
Ook voor uiteenlopende kunstvakopleidingen, hogescholen en universiteiten realiseren we op maat gemaakte programma's. Van specifieke workshops door internationale makers tot aan overkoepelende onderzoeksopdrachten rondom de organisatie van het festival.
Onder de naam Exploratorium programmeert het Holland Festival in samenwerking met Nederlandse conservatoria jaarlijks een productie, waarin conservatoriumstudenten met internationaal gerenommeerde makers en uitvoerders samenwerken.

MBO
Veel aspecten van het organiseren van een podiumkunsten festival zijn te verbinden aan het Middelbaar Beroepsonderwijs, zoals decorbouwen, hospitality en (theater)techniek. Het Holland Festival wil MBO-studenten betrekken door hen meer inzicht te geven in de werkwijze van het festival en zich te laten inspireren door de grootschalige en uiteenlopende producties. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten die een kijkje voor én achter de schermen geven, van rondleidingen tot aan hands-on opdrachten en meeloopdagen. Ook bieden we elk jaar verschillende inspirerende en leerzame stageplaatsen aan.

Voorbeelden uit het aanbod van 2024:
In samenwerking met het Hyperion Lyceum organiseren we een CKV dag voor 250 leerlingen rondom het thema ‘thuis voelen’, een thema dat vaak terugkomt in het werk van associate artist Christiane Jatahy en op verschillende niveaus en manieren een rol speelt in de samenleving: woningnood, gentrificatie, migratie, maar ook op persoonlijk niveau - wat heb je nodig om het gevoel te hebben dat je ergens thuis bent of hoort? En wat betekent het om je ergens thuis te voelen?

Bij de productie 11.000 Saiten draaien 50 conservatoriumstudenten volwaardig mee in een professionele productie van internationaal niveau. Ze krijgen de kans om samen te werken met internationaal gerenommeerde makers en krijgen een indruk van de muzikale en theatrale mogelijkheden ver buiten de reguliere muziekpraktijk.

Voorbeelden projecten 2023:
In samenwerking met het Gerrit van der Veen College hebben we een viertal workshops ontwikkeld voor de muziek- en kunst+ klas rondom The Disintegration Loops, een voorstelling die op het plein voor de school plaatsvond. Zestig leerlingen maakten geluidsopnames rondom het thema vrijheid, en werkten met hun klas toe naar een collectief album.

Voor de grootschalige filminstallatie Euphoria ontwikkelden we een lesbrief die door docenten kunst/CKV in de klas kon worden ingezet, voor of na een voorstellingsbezoek. De lesbrief diende ook als uitgangspunt voor de gezamenlijk georganiseerde CKV dag voor 120 leerlingen van het Hyperion Lyceum.