Frank Kimenai

Profiel

Frank Kimenai is een onafhankelijke consultant, onderzoeker en werkzaam in de kunstensector, gespecialiseerd in de creatieve industrie in het algemeen en populaire muziek in het bijzonder. Hij heeft een master in ecologie, waardoor hij bekend is met systeemanalyse. In september 2020 is hij begonnen met een promotieonderzoek naar de veerkracht van muziekecosystemen, waarbij hij zijn kennis van ecologische principes combineert met zijn ervaring in de muzieksector. Frank werkt vanuit Amsterdam en is betrokken bij zowel Europese, nationale als regionale projecten. Op Europees niveau adviseert hij de muzieksector over Europese financiering en is hij als expert betrokken bij de ontwikkeling van Music Moves Europe, het initiatief van de Europese Commissie om de Europese muzieksector te ondersteunen. Op nationaal niveau werkt Frank mee aan tal van projecten, van festivalmanagement tot hulp aan opkomende muzikanten met hun carrière. Kimenai voelt zich het meest thuis op het snijvlak van economie, cultuur, beleid en het sociale domein. Hij houdt van Excelsheets en luistert naar Black Flag.