#hArtforUkraine

#hArtforUkraine

3 maart 2022

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseerde het culturele veld weekend 4, 5 en 6 maart verschillende activiteiten.

Maar ook na dit weekend blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen vanuit onze sector die ook na dit weekend worden ondernomen om hen te steunen, kunnen onder de noemer #hArtforUkraine worden voortgezet tot 31 maart.

In de kern heeft deze campagne tot doel om mensen samen te brengen, solidariteit te tonen en troost te bieden. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om ook een financiële bijdrage te doen, en sommigen hebben zelf een bestemming voor de donaties gekozen, hetgeen wij uiteraard ook toejuichen.

De tussenstand van de totale opbrengst voor Giro555 van rt for Ukraine wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Met deze opbrengsten maakt de culturele sector een belangrijke bijdrage aan de acute steun die nodig is bij zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achter blijven.

#hArtforUkraine