Nalaten

Nalaten

Draag bij aan de kunst van de toekomst

Het Holland Festival bestaat 75 jaar. Het wil nog minstens 75 jaar door met het bieden van andere perspectieven. Door het festival op te nemen in uw testament maakt u het mogelijk dat we ook de toeschouwer van de toekomst een venster op de wereld bieden.

Waarom nalaten aan het Holland Festival?
De wereld is in verandering, in een hoger tempo dan ooit tevoren. Het publieke debat is fel, gevestigde waarden en instituties staan onder druk. In zulke roerige tijden kan kunst niet alleen troost, houvast en afleiding bieden, maar ook uitnodigen tot bezinning of rust. Het Holland Festival heeft daarin een rol te vervullen, zo is het van oudsher bedoeld, destijds in een Europa dat bezig was te herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Het festival geeft internationale kunstenaars een podium die de vraagstukken van onze tijd belichten. In uiteenlopende producties komen actuele onderwerpen aan bod zoals klimaat, identiteit, gender of institutioneel racisme – thema’s die ons allemaal aangaan, niemand uitgezonderd. Het Holland Festival wil doorgaan op die weg, ruimte geven aan een veelheid van perspectieven, en grensverleggende kunst blijven tonen die ontroert en ontregelt en tot nieuwe inzichten leidt.

“Het Holland Festival raakt mij, ieder jaar opnieuw. Dat gun ik volgende generaties ook. Daarom heb ik het festival opgenomen in mijn testament.”
– een Holland Festivalbezoeker

‘Het Holland Festival toont kunst die anders niet te zien zou zijn in Nederland, om zijn vorm, complexiteit of wat dan ook. Verrassende kunst die nooit mainstream is. Avontuurlijke kunst die mag schuren en taboes niet uit de weg gaat. Daarmee creëer je bewustzijn en misschien wel wederzijds begrip. Het Holland Festival geeft stof tot nadenken. Dat gun ik iedereen, ook in de toekomst.’
- Emily Ansenk, directeur Holland Festival

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren om na te laten aan het Holland Festival. Het kan onder andere via een erfenis of legaat. Dit gaat via een notaris. Deze stelt een akte op waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan het Holland Festival wilt nalaten en onder welke voorwaarden. 

Ook is het mogelijk om een donatie te doen ter nagedachtenis aan een dierbare. Heeft u specifieke wensen of vragen, neem dan eerst contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en uw wensen.

Wilt u meer informatie? Vraag per e-mail de brochure aan.  

Vrijgesteld van erfbelasting
Nalaten doet u aan de Stichting Vrienden van het Holland Festival. Deze stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan het Holland Festival. 

Rekeningnummer NL86RABO 0153 2793 62
Fiscaal nummer (RSIN) 8071.93.823
Lees meer: ANBI-gegevens

Contact:
Mathilde Smit, hoofd Development
tel. 020 - 788 21 18
e-mail [email protected]