Ga naar de hoofdcontent
nalaten

nalaten

nalaten

Draag bij aan de kunst van de toekomst

Het Holland Festival bestaat 76 jaar. Het wil nog minstens net zoveel jaar door met het bieden van andere perspectieven. Door het festival op te nemen in uw testament maakt u het mogelijk dat we ook de toeschouwer van de toekomst een venster op de wereld bieden. 

Waarom nalaten aan het Holland Festival?

Het Holland Festival geeft internationale kunstenaars een podium die de vraagstukken van onze tijd belichten. In uiteenlopende producties komen actuele onderwerpen aan bod zoals klimaat, identiteit, gender of institutioneel racisme – thema’s die ons allemaal aangaan, niemand uitgezonderd. Het Holland Festival wil doorgaan op die weg, ruimte geven aan een veelheid van perspectieven, en grensverleggende kunst blijven tonen die ontroert en ontregelt en tot nieuwe inzichten leidt.

U kunt er aan bijdragen dat er ook voor de toekomstige generaties voldoende stof tot nadenken blijft.   

Drie scenario's ter inspiratie

N. (48), consultant: ‘Toen we acht jaar geleden een huis kochten, hebben we meteen een testament laten opstellen. Mijn partner was degene die het Holland Festival erin wilde – hij heeft me vanaf het begin van onze relatie meegesleept naar de meest fantastische voorstellingen. Eerlijk gezegd dacht ik in eerste instantie: moet dat nou? Nu denk ik daar heel anders over. Cultuur is kwetsbaar. Het Holland Festival met zijn unieke, internationale aanbod is onze steun meer dan waard. Andere mensen investeren in hun kinderen, wij in de toekomst van cultuur.’

lees meer

Hoe werkt het?
Er zijn verschillende manieren om na te laten aan het Holland Festival. Het kan onder andere via een erfenis of legaat. Dit gaat via een notaris. Deze stelt een akte op waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan het Holland Festival wilt nalaten en onder welke voorwaarden. Goed om te weten: vroeger kon dit via een codicil, maar dat is tegenwoordig niet meer rechtsgeldig. Ook is het mogelijk om een donatie te doen ter nagedachtenis aan een dierbare.

Wilt u meer informatie? Vraag per e-mail de brochure aan.  

Specifieke wensen of vragen?
Heeft u specifieke wensen of vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en uw wensen.

Contact:
Mathilde Smit, hoofd Development
tel. 020 - 788 21 18
e-mail [email protected]

Vrijgesteld van erfbelasting
Nalaten doet u aan de Stichting Vrienden van het Holland Festival. Deze stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan het Holland Festival. 

Rekeningnummer NL86RABO 0153 2793 62
Fiscaal nummer (RSIN) 8071.93.823
Lees meer: ANBI-gegevens

"Het Holland Festival toont kunst die anders niet te zien zou zijn in Nederland, om zijn vorm, complexiteit of wat dan ook. Verrassende kunst die nooit mainstream is. Avontuurlijke kunst die mag schuren en taboes niet uit de weg gaat. Daarmee creëer je bewustzijn en misschien wel wederzijds begrip. Het Holland Festival geeft stof tot nadenken. Dat gun ik iedereen, ook in de toekomst."

- Emily Ansenk, directeur Holland Festival