Ga naar de hoofdcontent

Fiscale voordelen en geefwet

Geefwet

Het Holland Festival heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat je gift voor 125% aftrekbaar is van je belastbaar inkomen. Daarbij kun je het totaal van meerdere giften aan culturele instellingen bij elkaar optellen. Hierbij geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal per jaar. Als je meer dan € 5.000 schenkt, dan kun je het resterende bedrag met het reguliere percentage (100%) aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.

Eenmalige gift

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van je inkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer schenkt mag je aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van het verzamelinkomen. Het is mogelijk om meerdere eenmalige giften aan verschillende ANBI’s bij elkaar op te tellen om daarmee tussen de 1% en 10% uit te komen.

Periodieke schenkingen

Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen en kennen geen drempels en maxima. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor minimaal vijf jaar. Om periodiek te schenken vul je beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in en stuur je beide exemplaren naar het Holland Festival. Je ontvangt van ons een exemplaar retour voor je administratie. In het rekenvoorbeeld hieronder kun je zien welk voordeel een periodieke schenking met zich meebrengt. In de kolommen Begunstiger en Beschermer is aan de linkerzijde het voordeel berekend. Je kunt er ook voor kiezen je netto gift gelijk te houden. Je ziet dan aan de rechterzijde wat de schenking voor bruto kosten met zich meebrengt. In de kolom Hartsvriend zie je het maximale voordeel dat je met je gift onder de Geefwet kunt bereiken. Deze gift van € 5.000 is het plafond dat je met de multiplier van 25% kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. In de online rekenmodule anbigift.nl/hollandfestival kun je uitrekenen wat de fiscale voordelen zijn in je specifieke situatie.Het belastingvoordeel van de aftrekpost giften is in 2024 maximaal 36,97%. Ook als je een hoger inkomen hebt en 49,5% betaalt over je inkomsten in box 1.

Wij informeren je graag over de mogelijkheden
Neem vrijblijvend contact op met Mathilde Smit, hoofd development
020 – 788 2118 of [email protected]